خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - گربه‌ها (شکارچیان موش در سرزمین میانه)

گربه‌ها (شکارچیان موش در سرزمین میانه)

معروف‌ترین گربه‌ها در تواریخ سرزمین میانه، گربه های ملکه بروتیل بودند. نه گربه سیاه و یک گربه سفید که متعلق به همسر شاه تارانون، پادشاه گوندور بودند.

درباره 3DMahdi