خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - گربه‌های ملکه بروتیل (خادمان جاسوس ملکه‌ی تارانون)

گربه‌های ملکه بروتیل (خادمان جاسوس ملکه‌ی تارانون)

بروتیل ملکه‌ی تارانون فالاستور، دوازدهمین پادشاه گوندور، بود. ازدواج آن‌ها بدون عشق و فرزند بود و بروتیل بیشتر اوقات خود را در تالارهای تیره و تار خود با ده گربه شگفت انگیزش می‌گذراند. ۹ تا از این گربه‌ها سیاه بودند و بروتیل آن‌ها را برای جاسوسی بیرون می‌فرستاد در حالی که گربه دهم سفید بود و مراقب نه تای دیگر بود. ملکه در گوندور بدنام و مورد وحشت بود و سرانجام شوهرش او را از قلمرو خود تبعید کرد. او آخرین بار سوار بر کشتی که به سمت دریا های جنوبی بادبان کشیده بود به همراه تمام گربه‌هایش دیده شد.