خانه - گربه‌های ملکه بروتیل (خادمان جاسوس ملکه‌ی تارانون)

گربه‌های ملکه بروتیل (خادمان جاسوس ملکه‌ی تارانون)

بروتیل ملکه‌ی تارانون فالاستور، دوازدهمین پادشاه گوندور، بود. ازدواج آن‌ها بدون عشق و فرزند بود و بروتیل بیشتر اوقات خود را در تالارهای تیره و تار خود با ده گربه شگفت انگیزش می‌گذراند. ۹ تا از این گربه‌ها سیاه بودند و بروتیل آن‌ها را برای جاسوسی بیرون می‌فرستاد در حالی که گربه دهم سفید بود و مراقب نه تای دیگر بود. ملکه در گوندور بدنام و مورد وحشت بود و سرانجام شوهرش او را از قلمرو خود تبعید کرد. او آخرین بار سوار بر کشتی که به سمت دریا های جنوبی بادبان کشیده بود به همراه تمام گربه‌هایش دیده شد.

درباره 3DMahdi