خانه - پادکست (برگه 3)

پادکست

پادکست شماره ۵۳ – بهار سرخ نان الموت

Podcast-53-Cover

مشتمل بر:

 • اخبار دنیا و سینمای تالکین
 • اخبار طرفداران در آن سوی مرزها
 • اخبار جدید ترین و داغ‌ترین بحث‌ها و تاپیک‌های فروم
 • نظرسنجی جدید
 • معرفی و بررسی نامه شماره ۲۵ تالکین
 • جشن اتحاد دوباره یا مرت‌آدرتاد
 • گزارش یک دیدار آردایی
 • داستان الوه‌سینگولو

شنیدن این شماره:

پادکست شماره ۵۲ – آفرینش را سرودی نو، نامش بهار!

Podcast-52-cover

مشتمل بر:

 • اخبار دنیا و سینمای تالکین
 • اخبار طرفداران درآنسوی مرزها
 • اخبار داغ ترین و جدیدترین بحث ها و تاپیک ها ی فروم
 • نظر سنجی جدید
 • داستان آینولینداله – سرود آفرینش
 • به استقبال بهار- نمایشنامه
 • سرنوشت عوامل پادکست – طنزنامه

با تشکر از کاربر اله ماکیل که در این شماره با ما همکاری داشتند.

شنیدن این شماره:

پادکست شماره ۵۱ – طنین آواز تنهاکوه در دیداری تالکینی

podcast-51-cover

مشتمل بر:

 • اخبار دنیا و سینمای تالکین
 • اخبار طرفداران در آنسوی مرزها
 • اخبار جدیدترین و داغ ترین بحث ها و تاپیک های فروم
 • نظرسنجی جدید
 • گزارش دیدار آردایی تهران
 • معرفی و بررسی نامه شماره ۱۹ تالکین: بحثی پیرامون انتشار هابیت

شنیدن این شماره:

پادکست شماره ۵۰ – ویژه اکران هابیت، نبرد پنج سپاه

podcast-50-cover

مشتمل بر:

 • اکران هابیت: نبرد پنج سپاه
 • اخبار دنیا و سینمای تالکین
 • اخبار طرفداران در آنسوی مرزها
 • اخبار جدیدترین و داغ ترین بحث ها و تاپیک های فروم
 • نظرسنجی های جدید
 • گذری بر نقدهای منتشر شده ی «هابیت: نبردپنج سپاه»
 • با کاربران
 • به استقبال زمستان

با تشکر از کاربر *LuThien* که در این شماره با ما همکاری داشتند.

شنیدن این شماره:

پادکست شماره ۴۹ – رفتیم…و رسیدیم!

Podcast-49-cover

مشتمل بر:

 • اخبار دنیا و سینمای تالکین
 • اخبار طرفداران در آنسوی مرزها
 • اخبار جدید ترین و داغ ترین بحث ها و تاپیک های فروم
 • نظر سنجی جدید
 • گزارش یک دیدار آردایی
 • بخش ویژه: بررسی تریلر فیلم هابیت نبرد پنج سپاه
 • مقاله تناقضات هابیت با دیگر آثار تالکین
 • داستان برن و لوتین – قسمت آخر

شنیدن این شماره: