خانه - پادکست (برگه 10)

پادکست

پادکست شماره ۱۹ – از این آثار جکسون

پادکست شماره  ۱۹ – از این آثار جکسون

این پادکست:

 • کتاب سقوط آرتور
 • اولین تریلر برهوت اسماگ
 • نظرسنجی جدید
 • تاپیک های جدید
 • قسمتی از مقاله ی سینمایی “سه گانه ی ارباب حلقه ها”

شنیدن این شماره:

پادکست شماره ۱۸ – حرف های حساب

پادکست شماره ی ۱۸ – حرف های حساب

این پادکست:

 • زمزمه با استاد تالکین
 • “لاستو بث نن. تولو دان نانگالاد”
 • نظرسنجی جدید
 • تاپیک های جدید هفته
 • سهمی برای یک دوست: گفتگویی با امین ظهورتبار {R-FAARAZON}
 • هابیت و اسکار ۲۰۱۳

شنیدن این شماره:

پادکست شماره ۱۷ – سفر به موردور

پادکست شماره ی ۱۷ – سفر به موردور

این پادکست:

 • ورود به موردور
 • تاپیک های جدید هفته
 • تماس تلفنی ۱
 • کلامی در رابطه با آیزنگارد
 • طنزنامه : ” بیچاره تور! ” (تماس تلفنی ۲)

شنیدن این شماره:

پادکست شماره ۱۶ – تاریخ گفته نشده سیلماریلیون

پادکست شماره ی ۱۶ – تاریخ گفته نشده سیلماریلیون

این پادکست:

 • طنزنامه: اجرای نمایشنامه ی ” جدایی ائوله از یاوانا ” (تاریخ گفته نشده ی سیلماریلیون در حدیث آغاز روزگاران) : D
 • هابیت و جایزه ی BAFTA
 • هابیت و جایزه ی اسکار
 • زیرنویس «هابیت: سفری غیر منتظره»
 • تاپیک های جدید هفته

شنیدن این شماره: