خانه - آیا می دانستید؟ (برگه 22)

آیا می دانستید؟

آیا می دانستید؟

آیا می دانستید «جد بروفی» بازیگر نقش «نوری» پدر همان بچه ای است که در «فیلم بازگشت پادشاه» در صحنه مکاشفه «آرون» نقش کودکی «الداریون» را بازی می کرد؟ ایشان همچنین در «فیلم دو برج» نقش «شارکو» فرمانده «وارگ سوار ها» را بازی کرده و در «فیلم بازگشت پادشاه» نقش یک «اورک» را ایفا می کند.

آیا می دانستید؟

آیا می دانستید  «برت مک کنیز» که در «فیلم هابیت» نقش «لیندیر» همان اِلفی که در ریوندل به استقبال گندالف می آید، همان اِلفی است که در «فیلم بازگشت پادشاه» مسئول همراهی «آرون» تا «بندرگاه های خاکستری» بود؟ کار اصلی ایشان خوانندگی است و سال گذشته برای ترانه فیلم «The Muppets » برنده جایزه اسکار شد.