خانه - ماهنامه آردا (برگه 5)

ماهنامه آردا

ماهنامه آردا-شماره ۲

مجله آردا کوئنتا شامل اخباری از سرزمین میانه، بررسی آثار پروفسور جان رونالد روئل تالکین، بررسی سه گانه ارباب حلقه ها وسه گانه هابیت، بررسی آثار فانتزی نویسندگان مختلف و در انتها مقالات کاربران سایت آردا می باشد.

شماره دوم

Mag-Cover-No.2-HQ

مشتمل بر:

 • بررسی زندگی پیتر جکسون خالق لوتر وهابیت
  آثار فانتزی چست ؟
  ملکور که بود؟
  نامه ای به سم وایز گمجی!
  نقد دوبرج
  دستت را در جیبت نکن!

برای دانلود این شماره به لینک زیر مراجعه کنید:

ماهنامه آردا-شماره ۱ (آزمایشی)

مجله آردا کوئنتا شامل اخباری از سرزمین میانه، بررسی آثار پروفسور جان رونالد روئل تالکین، بررسی سه گانه ارباب حلقه ها وسه گانه هابیت، بررسی آثار فانتزی نویسندگان مختلف و در انتها مقالات کاربران سایت آردا می باشد.

شماره اول (آزمایشی)

arda-quenta-1

مشتمل بر:

 • بررسی زندگی و آثار پروفسور جان رونالد روئل تالکین
 • بیوگرافی کیت بلانشت
 • آهنگ آینور نغمه ی آفریبنش
 • مصاحبه با کاربر آرشاروین
 • نقد یاران حلقه

برای دانلود این شماره به لینک زیر مراجعه کنید: