خانه - ماهنامه آردا (برگه 3)

ماهنامه آردا

ماهنامه آردا-شماره ۱۰

arda-quenta-10-cover

 

مشتمل بر:

 • فن فیکشن بانوی بره تیل
 • اشعار آردایی (may it be)
 • بیولوف
 • آثارشما
 • موسیقی هابیت
 • شمشیر مفقود (شکارچی)
 • نگاهی به آثار هایائو میازاکی
 • فن فیکشن گرگ نمای بی نام
 • تریبون آردایی (هابیت یکی یدونه ی آردا)

لینک دانلود ماهنامه آردا-شماره ۱۰

ماهنامه آردا-شماره ۸

ArdaQuenta-No8-Cover

مشتمل بر:

 • انتخاب «نگاهی دیگر …»
 • میزان وفاداری فیلم دوبرج به کتاب
 • هشتمین والیر «آردا در قرن بیست ویک»
 • خالق کنت دراکولا «زندگی‌نامه خالق ارباب شب»
 • یک سفر خیال انگیز «بررسی هابیت از دیدگاهی دیگر»
 • اخبار آردایی «آردا در جهان»
 • گپی با ناظر ت.ت من‌باب ترجمه
 • اساطیر نورس
 • زمانی در بیشه
 • بازی اسکایریم
 • شعر کوههای مه‌آلود
 • منطقه آزاد «بررسی نظرسنجی»
 • بانوی بره تیل
 • تریبون آردایی «گفتگویی با بانویی آردایی»
 • منطقه آزاد «سخنی با خوانندگان»

لینک دانلود ماهنامه آردا-شماره ۸