آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - ماهنامه آردا

ماهنامه آردا

ماهنامه آردا-شماره ۱۰

  مشتمل بر: فن فیکشن بانوی بره تیل اشعار آردایی (may it be) بیولوف آثارشما موسیقی هابیت شمشیر مفقود (شکارچی) نگاهی به آثار هایائو میازاکی فن فیکشن گرگ نمای بی نام تریبون آردایی (هابیت یکی یدونه ی آردا) لینک دانلود ماهنامه آردا-شماره ۱۰

ادامه مطلب »

ماهنامه آردا-شماره ۹

مشتمل بر: بررسی میزان وفاداری ارباب حلقه ها :بازگشت شاه هشتمین والیر (بخش دوم ) آثار شما اخبار آردایی همایش آردایی شمشیر مفقود شده بانوه ی بره‌تیل بخش اشعار تریبون آردایی لینک دانلود ماهنامه آردا-شماره ۹

ادامه مطلب »

ماهنامه آردا-شماره ۸

مشتمل بر: انتخاب «نگاهی دیگر …» میزان وفاداری فیلم دوبرج به کتاب هشتمین والیر «آردا در قرن بیست ویک» خالق کنت دراکولا «زندگی‌نامه خالق ارباب شب» یک سفر خیال انگیز «بررسی هابیت از دیدگاهی دیگر» اخبار آردایی «آردا در جهان» گپی با ناظر ت.ت من‌باب ترجمه اساطیر نورس زمانی در بیشه بازی اسکایریم شعر کوههای مه‌آلود منطقه آزاد «بررسی نظرسنجی» ...

ادامه مطلب »