آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - بورومیر (فرمانروای لادروس در دوران اول)

بورومیر (فرمانروای لادروس در دوران اول)

نوۀ بئور کهنسال و رئیس خاندان بئور که فرمانده لادروس در دورتونیون شد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

ایان مک‌کلن: بازنشسته شوم که چه‌کار کنم؟

ایان مک‌کلن بازیگر گندالف: بازنشسته شوم که چه‌کار کنم؟

ایان مک‌کلن بازیگر نقش گندالف در اقتباس‌های سینمایی ارباب حلقه‌ها و هابیت پیتر جکسون در ...