آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - بورومیر (فرمانروای لادروس در دوران اول)

بورومیر (فرمانروای لادروس در دوران اول)

نوۀ بئور کهنسال و رئیس خاندان بئور که فرمانده لادروس در دورتونیون شد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

«سه همسفر» اثر سرینا مالیون

نامزدهای جایزه انجمن تالکین ۲۰۲۳ اعلام شدند

جایزه انجمن تالکین که چندین سال است با هدف شناسایی آثار برتر خلق شده در ...