آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - بینگو بگینز (یکی از عموهای بیل‌بو بگینز)

بینگو بگینز (یکی از عموهای بیل‌بو بگینز)

بینگو بگینز که با چیکا چاب ازدواج کرد و بدین طریق خانوادۀ چاب- بگینز را بوجود آورد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

نگارگری‌های اختصاصی تالکین برای کتاب هابیت پیوسته زینت‌بخش این کتاب بوده‌اند و اکنون انتشارات هارپرکالینز ...