آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - بیل فرنی (مامور سارومان در بری)

بیل فرنی (مامور سارومان در بری)

مردی از اهالی بری که در جریان جنگ حلقه‌ها مامور خرده‌پای سارومان بود.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

ترانه ترک ترانه تاج‌گذاری آراگورن - سوگند الندیل

متن ترک ترانه تاج‌گذاری آراگورن

نام بند: Clamavi De Profundis نام ترک به انگلیسی: Aragorn’s Coronation Song نام ترک به ...