آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - مردم بزرگ (نامی که هابیت‌ها به انسان‌ها داده بودند)

مردم بزرگ (نامی که هابیت‌ها به انسان‌ها داده بودند)

نامی که هابیت‌ها به انسان‌ها داده بودند. این اصطلاح گاهی اوقات در شایر به کار می‌رفت ولی در بری که دو نژاد به طور آزادانه با هم اختلاط کرده بودند بیشتر رایج بود.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

چهار نامه منتشرنشده از تالکین با قیمت حدوداً ۴۰ هزار دلار به حراج گذاشته می‌شود

چهار نامه منتشرنشده از تالکین با قیمت حدوداً ۴۰ هزار دلار به حراج گذاشته می‌شود

این چهار نامه از تالکین بخشی از مکاتباتی طولانی‌تر با یکی از طرفداران به نام ...