آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - بریلا بوفین (جد خانواده بگینز)

بریلا بوفین (جد خانواده بگینز)

 او همسر بالبو بگینز بزرگ خاندان بگینزهای هابیتون بود.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

«سه همسفر» اثر سرینا مالیون

نامزدهای جایزه انجمن تالکین ۲۰۲۳ اعلام شدند

جایزه انجمن تالکین که چندین سال است با هدف شناسایی آثار برتر خلق شده در ...