آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - بره‌گوند (راهنمای پی‌پین در میناس‌تیریت)

بره‌گوند (راهنمای پی‌پین در میناس‌تیریت)

سرباز اهل میناس تی‌ریت که در گوندور اقامت داشت و در مدتی که آنجا بود با پره‌گرین توک دوستانه رفتارکرد و بعداً به نگهبانی و محافظت از فارامیر، در امین آرنن گماشته شد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی 2023 - TLV

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی ۲۰۲۳ – TLV

یازدهمین دوره بین‌المللی مسابقه ایمیلی وب‌سایت طرفداران مجارستانی تالکین نیز قرار است همانند سال‌های گذشته ...