آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - بره‌گوند (راهنمای پی‌پین در میناس‌تیریت)

بره‌گوند (راهنمای پی‌پین در میناس‌تیریت)

سرباز اهل میناس تی‌ریت که در گوندور اقامت داشت و در مدتی که آنجا بود با پره‌گرین توک دوستانه رفتارکرد و بعداً به نگهبانی و محافظت از فارامیر، در امین آرنن گماشته شد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

با شیرزن «سرکش» و شریر «مسحورکننده» در انیمه پیش‌درآمد ارباب حلقه‌ها آشنا شوید

با شیرزن «سرکش» و شریر «مسحورکننده» در انیمه پیش‌درآمد ارباب حلقه‌ها آشنا شوید

تهیه کننده فیلیپا بوینز، کارگردان کنجی کامیاما و صداپیشه گایا وایز پیش‌نمایشی از «جنگ روهیریم» ...