آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - بره‌گوند (دوازدهمین کارگزار حکمران گوندور)

بره‌گوند (دوازدهمین کارگزار حکمران گوندور)

دوازدهمین کارگزار حکمران بر گوندور، پسرکارگزاری به نام برن که سارومان را به حکومت اورتانک منصوب کرد.

یادداشت‌ها:

در «ارباب حلقه‌ها» تنها نام یک فرزند (پسری به نام برگیل) برای بره‌گوند ذکر شده است. اما فرزند پسری دیگر در «سایه‌ای جدید» (در جلد دوازدهم «تاریخ سرزمین میانه») حضور پیدا می‌کند. این بخش از کتاب آغاز دنباله‌ای است برای داستان «ارباب حلقه‌ها» که بیش از یک قرن پس از پایان حوادث کتاب اتفاق می‌افتاد. (هرچند هرگز چندان پیش نرفت). یکی از شخصیت‌ها پیرمردی است به نام بورلاس پن-آندوین، که به عنوان «پسر کوچکتر بره‌گوند، اولین فرماندۀ گارد شاهزاده فارامیر)»، اشاره‌ای شبهه‌ناپذیر به بره‌گوند ارباب حلقه‌ها.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

معرفی چند کتاب جدید مربوط به انیمه جنگ روهیریم

معرفی چند کتاب جدید مربوط به انیمه جنگ روهیریم

قرار است که یک کتاب راهنمای مصور و یک کتاب رنگ‌آمیزی برای انیمه ارباب حلقه‌ها: ...