آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - بئورنینگ (اعقاب بئورن)

بئورنینگ (اعقاب بئورن)

اعقاب بئورن که در دره‌های بین سیاه‌بیشه و دریای بزرگ سکنی گزدیدند و در بسیاری از نسل‌های بعدی قابلیت تبدیل شدن به خرس را که از نیاکان خود به ارث برده بودند، حفظ کردند.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

ترانه ترک ترانه تاج‌گذاری آراگورن - سوگند الندیل

متن ترک ترانه تاج‌گذاری آراگورن

نام بند: Clamavi De Profundis نام ترک به انگلیسی: Aragorn’s Coronation Song نام ترک به ...