خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - خفاش ها (مخلوقات بالدار شب)

خفاش ها (مخلوقات بالدار شب)

 این مخلوقات بالدار از دیر باز جزء متحدین مورگوت و سائرون به شمار می‌رفتند. عمده ی شهرت آن ها در سرزمین میانه به خاطر جانب داری از گابلین ها در نبرد پنج سپاه است.

درباره اله سار