آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - باراگوند (پدر مورون الدون)

باراگوند (پدر مورون الدون)

از نوادگان بئور کهنسال بود. او پدر مورون الدون و پدر بزرگ تورین تورامبار محسوب ‌می‌شود. او از داگور براگولاخ جان به در برد و اندکی بعد همراه با عمویش باراهیر و تنی چند از همراهانش در ارتفاعات دورت اونیون به مانند یاغی سکنی گزیدند.

آنها زمانی پنهانی زیستند تا اینکه سائورون گورلیم را دستگیر کرد و او را وادار کرد که محل اختفایشان را فاش سازد. اورک‌ها به آن مکان حمله‌ور و پیروز شدند. باراگوند و همراهانش کشته شدند، تنها برن که به مأموریت فرستاده شده بود زنده ماند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...