آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - بالدور (پسر محکوم به فنای بره گو)

بالدور (پسر محکوم به فنای بره گو)

پسر مغرور برگو و نوه ائورل جوان. او به جستجوی جاده مردگان پرداخت، هرچند به او گفته شده بود که این راه به رویت بسته است. پس از گذشت سال‌های دراز استخوان‌هایش توسط آراگورن و همراهانش پیدا شد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...