خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - بِین (وارث بارد اول)

بِین (وارث بارد اول)

پسر بارد کمانگیر که پس از پدرش به پادشاهی دیل و اسگاروت در دریاچه لانگ رسید و مدت سی سال در جنوب سرزمین‌های تنهاکوه فرمانروایی کرد. او در دوران فرمانروایی اش بالین و همراهانش را دیده است که در سفر پر ماجرایشان اربور را به مقصد موریا ترک می‌کنند(شاید هم آنها را دراین راه کمک کرده باشد)

اسباب بازی‌هایی با نشان دیل در مراسم تودیع بیلبو دیده می شد که می بایست در زمان بین ساخته شده باشند. اما هیچ چیزی که مربوط به دوران پادشاهی او باشد شناخته نشده است. اوبه ضرب شمشیر پسرش کامیاب شد و قلمرو فرمانروایی اش را از جنوب تا شرق اسپراگوس گسترش داد. اما اینکه خودش چقدر در گسترش آن سهم داشته است همچنان جای سوال است.

درباره اله سار