آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - کوچه بگ‌شات (مجموعۀ حفره‌های پایین‌تر از بگ اند)

کوچه بگ‌شات (مجموعۀ حفره‌های پایین‌تر از بگ اند)

مجموعه‌ای از حفره‌های هابیتی که در تپه‌های هابیتون پایین‌تر از بگ اند حفر شده بودند. آنها در جنگ حلقه تخریب شدند و با حفره‌هایی جدیدی که به سادگی خانۀ جدید نامیده می‌شدند،جایگزین شدند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...