خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آواری (آنان که فراخوان والار را نادیده گرفتند)

آواری (آنان که فراخوان والار را نادیده گرفتند)

بی‌میلان، آن دسته از اِلفها که از قبول فراخوان والار برای سکنی گزیدن در والینور سرباز زدند و در میان بیشه‌های تاریک سرزمین میانه باقی ماندند. گفته می شود عده‌ای از آواری بدست ملکور به فساد کشیده شده و به اجداد نخستین اورک‌ها تبدیل گشتند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

پروژه تاریخ شفاهی طرفداری تالکین

و شش هزار نیزه‌دار به سان‌لندینگ رسیدند؛ به موندبورگ پرصلابت در زیر میندولوین؛ شهر پادشاهان ...