خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - سوسن سفید (گل روشنی از سرزمین‌های جنگلی)

سوسن سفید (گل روشنی از سرزمین‌های جنگلی)

گل‌های زرد و سفیدی که فرودو و سم درایتلین پیدا کردند.

درباره 3DMahdi