خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آرودویی (آخرین پادشاه آرتداین)

آرودویی (آخرین پادشاه آرتداین)

تاریخ: تولد: سال ۱۸۶۴ دوران سوم [۱] . مرگ : ۱۹۷۴ دوران سوم[۲]. (وی به مدت ۱۱۰ سال زیست). ازدواج با فیریل در سال ۱۹۴۰ دوران سوم (در سن ۷۶ سالگی). پادشاه آرتداین از سال ۱۹۶۴ دوران سوم تا سال ۱۹۷۴ دوران سوم. (به مدت ۱۰ سال حکمرانی کرد).

نژاد: انسان

بخش : دونه داین

فرهنگ: آرتداین

خانواده: خاندان ایسیلدور

معنی: اخرین پادشاه [۳]

عناوین: وارث ایسیلدور، پادشاه ی آرتداین، آخرین پادشاه.

نام پدرش، آرافانت بود. آرودویی پانزدهمین و آخرین پادشاه آرتداین شد. زمانی که نیروهای آنگمار آخرین بازمانده های پادشاهی شمال حمله ور شدند،آرودویی به سمت شمال فرار کرد، اما در خلیج فوروخل به هلاکت رسید. بزرگترین پسرش، آرانارت به عنوان اولین سرکرده ی دونه داین شناخته شد.

یادداشت:

  1. به نظر می رسد که تاریخ تولد آرودویی، فقط در کتاب تاریخ سرزمین میانه ، جلد دوازدهم، مردم سرزمین میانه آمده باشد. از آنجایی که این منبع خیلی قابل اعتماد نیست، پس این تاریخ نیز خیلی قابل اعتماد نمی باشد.
  2. به نظر می رسد که ضمایم ارباب حلقه ها در تاریخ مرگ آرودویی مبهم باشند. ضمیمه ی A به ما می گوید که این اتفاق در سال ۱۹۷۴ دوران سوم افتاده است، یعنی همان سالی که پادشاهی آرودویی سقوط کرد، اما داستان سال ها در ضمیمه ی B آن تاریخ را سال ۱۹۷۵ دوران سوم معرفی می کند. خوشبختانه، داستان کامل دفاع آرودویی در ضمیمه ی A آمده است و جزییات زیادی دارد و می تواند این راز را حل کند. حمله ی آرتداین در سال ۱۹۷۴ دوران سوم رخ داده است، “قبل از زمستان تمام شد” (که فقط به این معناست که در آغازین روزهای همان سال است). کشتی ای که برای نجات آرودویی فرستاده شد “پس از چند روز “رسیده است.، و وقتی به او رسید “در ماه مارس بوده است”. بنابراین همه ی این اتفاقات، من جمله تاریخ مرگ آرودویی بر روی عرشه ی کشتی محنت زده، در ماه های ابتدایی سال ۱۹۷۴ دوران سوم رخ داده اند.
    در نسخه ی اصلی داستان، که در کتاب تاریخ سرزمین میانه ، جلد دوازدهم، یافت می شود، کشتی نجات دهنده ی وی پس از یک سال به آرودویی رسیده است. این همان دلیلی است که داستان سالها سال ۱۹۷۵ دوران سوم را برای تاریخ مرگ آرودویی بیان می کند.
  3. شاید به نظر عجیب برسد که از همان روز تولد، نام آرودویی به معنای “آخرین پادشاه” را بر وی نهادند، اما توضیحی برای این رفتار وجود دارد مبنی براین که نام وی توسط پیشگوی مشهور، مالبت، بر وی نهاده شده است. مالبت کسی بود که پیشگویی کرد که یا پادشاهی آرودویی نابود خواهد شد و یا دوباره متحد شدن دو پادشاهی دونه داین توسط او انجام خواهد شد. که در نهایت، اتفاقات به روالی رخ داد که آرودویی، آخرین پادشاه آرتداین شد و پادشاهی وی نابود گشت و خودش نیز در دریای منجمد شمالی غرق شد.

درباره 3DMahdi