خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آروسیاخ (گدارهای آروس)

آروسیاخ (گدارهای آروس)

گداری در محدوده ی بالایی رودخانه ی آروس، که مسیر طولانی و خطرناک نان دونگورتب به سمت شرق در سرزمینهای غربی بلریاند در آنجا قرار دارد.

درباره 3DMahdi