آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آراسویل (یازدهمین سر کرده ی شمال)

آراسویل (یازدهمین سر کرده ی شمال)

تاریخ : تولد : ۲۶۲۸ از دوران سوم . مرگ : ۲۷۸۴ از دوران سوم (او ۱۵۶ سال زیست). فرماندهی دونه داین از سال ۲۷۱۹ دوران سوم (به مدت ۶۵ سال حکم راند)

نزاد: انسان

بخش : دونه داین

فرهنگ : دونه داین شمالی

خانواده : خاندان ایسیلدور

معنی : بخش اول نامش ara به نجابت معنا شده ولی بخش دوم نامش معنای مشخصی ندارد.

عناوین : فرمانده ی دونه داین، فرمانده ی شمال، وارث ایسیلدور

یازدهمین فرمانده ی دونه داین شمالی، پسر و وارث آراهاد دوم بود. در طول فرماندهی آراسویل سرزمین های شمالی با مشکلات بزرگی روبرو شد. ارک ها از کوه های مه الود تاخت و تاز وسیعی به سرزمین های غربی داشتند و توسط نیروهای آراسویل و نگهبانان خانه ی الروند به عقب رانده شدند. فرماندهی پس از آراسویل به فرزندش آراتورن اول انتقال یافت.

درباره 3DMahdi

x

شاید بپسندید

متن ترانه ترک آخرین وداع (The Last Goodbye)

ترک «آخرین وداع» از آلبوم موسیقی فیلم «هابیت: نبرد پنج سپاه» است، این ترانه زیبا ...