خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آرانویون (نام خانوادگی وورونوه)

آرانویون (نام خانوادگی وورونوه)

نام خانوادگیِ وورونوه در گوندولین. آرانویون یک نام خانوادگی است. که معنای ان پسر آرانوه است. ( معنای نام پدرش آرانوه «نجیب» است).

درباره 3DMahdi