خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آراهاد اول (هفتمین سرکرده دونه داین)

آراهاد اول (هفتمین سرکرده دونه داین)

او پسر آراگلاس و هفتمین سرکرده دونه داین از نسل ایسیلدور بود. در ابتدای زمان ریاستش، صلح شکننده به پایان رسید و سائورون به دول گولدور بازگشت، و به زودی شورای سفید تشکیل شد. چند سال بعد، اورک هایی که مخفیانه در کوهستان مه آلود مستقر شده بودند خود را آشکار کردند و جاده های اریادور غیر قابل عبور شد. آراهاد ۶۱ سال سرکرده بود و پس از او پسرش آراگوست جانشینش شد.

درباره 3DMahdi