خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آراگورن اول (جد دور آراگورنی که از یاران حلقه بود)

آراگورن اول (جد دور آراگورنی که از یاران حلقه بود)

پسر آراویر، که پس از پدرش به سرکرده دونه داین شد. او در طی زمانی که صلح شکننده نامیده می شد حکومت کرد، در زمانی که سائورون زمانی در سمت شرق سرزمین میانه عقب کشید. عقب نشینی سائورون به معنی این نبود که سرزمین های غربی از شر نیروهای اهریمنی در امان است و حتی در همان روزها گرگ ها به اِریادور هجوم میبردند. تنها چند سال پس از به عهده گرفتن ریاست دونه داین، به نظر می آید که آراگورن به شکار رفته اما خودش شکار گرگ ها شده است.
آراگورن ۸ سال سرکرده دونه داین بود و پس از آن پسرش آراگلاس جانشینش شد.

درباره 3DMahdi