خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آر-آدوناخور (اولین پادشاه نومه نوری که با نام آدوناییک حکومت کرد)

آر-آدوناخور (اولین پادشاه نومه نوری که با نام آدوناییک حکومت کرد)

آدوناخور در سال ۲۷۰۹ در دوران دوم به دنیا آمد، در زمانی که پدر پدربزرگش تار-آلکارین چوگان سلطنتی را به دست داشت. وقتی آدوناخور ۲۸ سال سن داشت، پدربزرگش تار-کالماکیل به پادشاهی دست یافت. تا آن زمان، سنت اینگونه بود که پادشاهان نومه نور اسامی خودشان را به زبان الفی می گفتند، اما تار-کالماکیل اولین شخصی بود که از زبان محلی آدوناییک برای نامگذاری خودش استفاده کرد. اگرچه بطور رسمی از نام الفی تار-کالماکیل، و بطور مختصر کالماکیل، استفاده می کرد اما به طور خصوصی به نام آر-بلزاگار نامیده می شد.
این قرارداد بوسیله ی پسر تار-کالماکیل (پدر آدوناخور) نیز رعایت می شد، کسی که نام سلطنتی اش تار-آردامین بود، اما بوسیله ی مردان شاه به نام آدوناییک خود یعنی آر-آباتاریک خوانده می شد.
زمانی که آدوناخور توانست بیستمین حاکم نومه نور شود، این عدم استفاده از زبان الفی به حداکثر خود رسید. نه تنها دیگر بطور رسمی نامش را به زبان محلی آر-آدوناخور به معنای ارباب غرب، قرار داد بلکه حتی از این نیز فراتر رفت و گویش به زبان الفی را در پادشاهی اش منع عمومی اعلام کرد. اینگونه بود که در دوران حکومت او دیگر الف ها آشکارا به سرزمین نومه نور مسافرت نمی کردند، اما بصورت مخفیانه به سواحل غربی نومه نور، جایی که هنوز دوستداران الف ها و وفاداران به آنها با آنها دوستانه رفتار می کردند، سفر می کردند.
آر-آدوناخور به مدت ۶۳ سال بر نومه نور حکم راند، و سلطنت به پسرش آر-زیمراتون انتقال یافت.
یادداشت:

  1. اربابان حکمت به راحتی سنت قدیم را کنار نگذاشتند، بنابراین برخلاف منع آر-آدوناخور، آنها نام پادشاه را به زبان الفی تار-هرنومن را در طومار شاهان ثبت کردند. اینکه آدوناخور با این کار موافق بود یا اصلا از این عمل خبر نداشت، مشخص نیست.

درباره 3DMahdi