آنگرتاس (رون ها)

اصلاحی الفی برای نوشتار رونی، که به معنای تحت الفظی (ردیف‌های طولانی رون) گفته می‌شود. انواع مختلفی از آن وجود داشت اما دو شکل اصلی آن بصورت آنگرتاس دایرون بود که توسط الف‌ها برای بیان زبان سیندارین استفاده می‌شد، و آنگرتاس موریا به شکل کلاسیک توسط دورف ها استفاده می‌شد.

درباره 3DMahdi