خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آنگبور (ارباب تنومند لامدون)

آنگبور (ارباب تنومند لامدون)

ارباب لامدون در زمان جنگ‌ حلقه. به دلیل شهامت و بی باکی در برابر سپاه خاکستری مردگان شهره بود. او آراگورن را در مسیر سمت میناس تیریت کمک کرد. او نیروهای سرزمین‌های جنوبی را مرتب کرد و پس از خروج آراگورن و فرمانروایان غرب به عنوان محافظان شهر گماشت.

درباره 3DMahdi