آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - اندوایز «اندی» روپر (عموی طناب ساز سم)

اندوایز «اندی» روپر (عموی طناب ساز سم)

«پدر بزرگم و بعد از او عمویم اندی که برادر بزرگتر استادم بود هر سال چند بار در تایفیلد برنامه طناب بازی داشتند.»

سخنان سم گمجی – دو برج، رام کردن سمه آگول

پسر هابسون، هابیتی که با نام روپر گمجی شناخته میشد، و برگترین برادر همفست گمجی هست. اندوایز به رسم خانوادگی اش در تایفیلد به طناب سازی پرداخت. سنتی که حداقل به سه نسل قبل و به زمان پدربزرگ هاب گمیج بر میگشت.

هامفست برادر کوچکتر  اندوایز کسی بود که سنت طناب سازی را شکست و به جایش به هابیتون سفر کرد. جایی که یکی از اقوام دورش هولمن گرین هند باغبان بود. بدین وسیله هامفست برادر اندوایز، خانواده باغبان را تاسیس کرد. نسلی که از طریق سم وایز گمجی ادامه پیدا کرد. به هر حال از نسل خود اندوایز چیزی نمیدانیم به جز اینکه پسری به نام انسون داشت.

درباره 3DMahdi

x

شاید بپسندید

متن ترانه ترک آخرین وداع (The Last Goodbye)

ترک «آخرین وداع» از آلبوم موسیقی فیلم «هابیت: نبرد پنج سپاه» است، این ترانه زیبا ...