آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Andwise ‘Andy’ Roper

آرشیو برچسب: Andwise ‘Andy’ Roper

اندوایز «اندی» روپر (عموی طناب ساز سم)

«پدر بزرگم و بعد از او عمویم اندی که برادر بزرگتر استادم بود هر سال چند بار در تایفیلد برنامه طناب بازی داشتند.» سخنان سم گمجی – دو برج، رام کردن سمه آگول پسر هابسون، هابیتی که با نام روپر گمجی شناخته میشد، و برگترین برادر همفست گمجی هست. اندوایز به رسم خانوادگی اش در تایفیلد به طناب سازی پرداخت. ...

ادامه مطلب »