خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آندایت (مصوتی در نوشتن تنگوار)

آندایت (مصوتی در نوشتن تنگوار)

عموما در نوشتن تنگوار از حروفی جداگانه برای نشان دادن صداها استفاده نمی شود، بلکه آن هارا با به کار بردن علاماتی در پایین یا بالای حروف بی صدا نشان می دهند. ضمناً نوع دیگری از تنگوار با عنوان«نوشتن کامل» شناخته شده است که در آن حروف صدا دار نیز وجود دارند، درست مثل حروف انگلیسی. در این حالت ضروریست که نشان دهیم کدام صداها بلندند، و برای این کار از آندایت (علامت بلند) استفاده می کنیم.

درباره 3DMahdi