خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آمون انوار (تپه هیبت)

آمون انوار (تپه هیبت)

نامه اصلی سیندارین تپه ای که نزد مردم روهان با نام هالیفیرین شناخته می شد. آخرین تپه دیدبانی گوندور که در مرز سرزمین روهان واقع شده بود . مقبره مخفی الندیل برای قرون متمادی در این تپه قرار داشت.

درباره 3DMahdi