خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آگارواین (خون آلود)

آگارواین (خون آلود)

«من آگارواین ام پسر اومارت ( که به معنی خون آلود، پسر شوربخت است)، نخجیرگری از بیشه ها»

تورین این گونه خود را به الف های نارگوتروند معرفی کرد

کوئنتا سیلماریلیون فصل ۲۱-حدیث تورین تورامبار

بعد از اینکه تورین در بار-ان-دانود دستگیر شد، بلگ به قصد نجاتش از پی او رفت، و اسیرکنندگانش را تا جنگل های تائور-نو-فوئین دنبال کرد. آنجا به گویندور برخورد، الفی از نارگوتروند که از سیاهچال های مورگوت گریخته بود. آن دو با همدیگر تورین را از اورک هایی که اسیرش کرده بودند، نجات دادند. ولی تورین به محض به هوش آمدن، بلگ را با دشمنانش اشتباه گرفت و او را کشت.

مدتی طولانی، دیوانگی و اندوه تورین را به خاطر کشتن بلگ، در بر گرفته بود. ولی بعد از اینکه شفا پیدا کرد، گویندور او را به سمت خانه ی قدیمی اش، نارگوتروند راهنمایی کرد. آنجا تورین هویت اصلی اش را پنهان کرد، به امید اینکه از نفرین تاریکی که مورگوت بر او نهاده بود پنهان شود. به خاطر کشتن دوستش، بلگ، او نام آگارواین را بر خود نهاد به معنی “خون آلود”.

درباره 3DMahdi

x

شاید بپسندید

متن ترانه ترک آخرین وداع (The Last Goodbye)

ترک «آخرین وداع» از آلبوم موسیقی فیلم «هابیت: نبرد پنج سپاه» است، این ترانه زیبا ...