خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آدانه دل (مرد الفی نارگوتروند)

آدانه دل (مرد الفی نارگوتروند)

موقعیت : نورگوتروند بر روی رود ناروگ
نژاد : انسان
نسل : اداین
فرهنگ : نارگوتروند
خانواده : خانه ی هادور
معنی : ترکیبی از کلمه ی الفی adan به معنای انسان و adhel به معنای الف .
اسامی دیگر: آگارواین، آلوده به خون، ژنده خود، گورثول، نی‌تان، مورمگیل، تورین، مرد دد خوی بیشه ها، ستم دیده

تورین پسر هورین که گرچه انسان بود اما از کودکی در خانه ی شاه تینگول در دوریاث بزرگ شد. بعدها که به نارگوتروند رفت تا میان الفهای آن سرزمین زندگی کند. الف ها متوجه نجابتی شدند که او در پادشاهی تینگول آموخته بود و به او نام آدانه دل به معنی مرد الفی دادند. تورین این نام را چندین سال قبل از به یغما رفتن نورگوتروند در سال ۴۹۵ در دوران اول استفاده می کرد.