آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - U - اوتوم‌نو (دژ اصلی ملکور)

اوتوم‌نو (دژ اصلی ملکور)

دژ اصلی ملکور که گندالف (بر پل خزد دوم) آن را اودون نیز می‌نامد. اوتوم‌نو دژ شمالی و باستانی ملکور بود که آن را در زمان روشنایی‌های والار حفر کرد. هنگامی که در زمان بیداری الف‌ها، والار با ملکور وارد جنگ شدند اوتوم‌نو ویران شد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...