آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - U - غاصب، خلع‌کننده‌ی الداکار (عنوان کاستامیر)

غاصب، خلع‌کننده‌ی الداکار (عنوان کاستامیر)

عنوانی که به کاستامیر، جانشین شاه کالماکیل دادند. کاستامیر، علیه شاه حقیقی گوندور، الداکار شورش کرد و تخت وی را غصب نمود. با گذشت ده سال از حکومت کاستامیر، آشکار گشت که او شاه ظالم و بی‌‌رحم است. حکومت وی، با بازگشت ارتشی کین‌خواه به سرکردگی الداکار از تبعید پایانی خشونت‌آمیز داشت.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...