آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - U - آپ‌بورن (روستای هارودیل)

آپ‌بورن (روستای هارودیل)

یکی از دهکده‌هایی که در کوهستان سفید قرار دارد، در دره‌ی رود اسنوبورن که هارودیل خوانده می‌شود. آپ‌بورن نزدیک پایتخت روهان، ادوراس بود و به طور حتم، بر جاده‌ی بین ادوراس و پناهگاه کوهستانی دون‌هارو واقع شده بود. به این ترتیب، تئودن و ارتش روهیرم‌هایش طی جنگ حلقه، در آغاز سفری که آن‌ها را به سوی نبرد میدان‌های پله‌نور می‌برد از آپ‌بورن گذشتند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...