آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - U - اتحاد مائدروس (متحد نولدور)

اتحاد مائدروس (متحد نولدور)

اتحاد کوتاه مدت پسران فیانور با الف‌های خاندان فین‌گولفین و فینارفین که پس از داگور براگولاخ شکل گرفت و در نیرنائت آرنوئدیاد از میان رفت.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...