آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - U - اولراد (یاغی از گائورویت)

اولراد (یاغی از گائورویت)

یکی از افراد گروه یاغی که تورین بدان‌ها پیوست و در نهایت به تبعید خویش‌خواسته‌ی وی از دوریات انجامید. اولراد با دیگر یاغیان به بار-ئن-دان‌ود سفر کرد. سرنوشت وی کاملاً روشن نیست ولی احتمالاً هنگامی که دژ به تصرف ارک‌ها درآمد از دست رفت.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...