خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - U - اولفاست (پسر بی‌ایمان اولفانگ)

اولفاست (پسر بی‌ایمان اولفانگ)

پسر خیانت‌کار اولفانگ که تعهد کرده بود پیرو کارانتیر باشد ولی در نیرنائت آرنوئدیاد به پسران فیانور پشت کرد و موجب شکست آنان گشت.

درباره اله سار