آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - U - اولفاست (پسر بی‌ایمان اولفانگ)

اولفاست (پسر بی‌ایمان اولفانگ)

پسر خیانت‌کار اولفانگ که تعهد کرده بود پیرو کارانتیر باشد ولی در نیرنائت آرنوئدیاد به پسران فیانور پشت کرد و موجب شکست آنان گشت.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...