آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تورامبار پادشاه گوندور (نهمین پادشاه قلمرو جنوبی)

تورامبار پادشاه گوندور (نهمین پادشاه قلمرو جنوبی)

تورامبار پسر شاه رومنداکیل اول بود که پس از مرگ فجیع پدرش به دست ایسترلینگها به پادشاهی گوندور دست یافت. او تصمیم به گرفتن انتقام پدر کرد و در این کار نیز کاملا موفق بود. او علاوه بر جبران کشته شدن رومنداکیل، دست به تصرفاتی در قلمرو ایسترلینگها زد و سرزمینهای بسیاری را به قلمرو خود ضمیمه کرد. به علت مرگ زودهنگام پدر، تورامبار در سن جوانی شاه گوندور شد. سلطنت او بیش از یک قرن طول کشید که بیش از دوران سلطنت همه شاهان قبل از خودش و پس از نیای بزرگش منلدیل بود. تورامبار ۱۲۶ سال بر گوندور فرمان راند و پس از مرگش، پسر آتاناتار اول به سلطنت رسید.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...