خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - برج پادشاه (برج باشکوه تورگان در گوندولین)

برج پادشاه (برج باشکوه تورگان در گوندولین)

برج پادشاه نام برج محل سکونت تورگان در گوندولین بود. در تالارهای این برج که پر از فواره های زیبا بودند، تصاویری از دو درخت والینور قرار داشتند، که خود تورگان آنها را ساخته بود.

درباره اله سار