آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - برج افسون (از نامهای میناس مورگول)

برج افسون (از نامهای میناس مورگول)

برج افسون که از القاب میناس مورگول است، ترجمه ای ادبی از نام آن نیز هست.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...