آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - برج اکتلیون (برجی سپید در بلندترین نقطه میناس تی ریت گندور)

برج اکتلیون (برجی سپید در بلندترین نقطه میناس تی ریت گندور)

از دوران باستان، برجی سپید بر بلندترین نقطه میناس تی ریت بنا شده بود، اما حدود سه قرن پیش از نبرد حلقه، این برج توسط کارگزار گوندور، اکتلیون اول بازسازی شد و به همین دلیل به نام او نامگذاری شده بود. این برج برای ایجاد تعادل در بنای میناس تی ریت ساخته شده بود و حداقل در اواخر دوران سوم پلانتیر میناس تی ریت که سنگ آنور نامیده می شد در آن قرار داشت.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...