آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - برج آمون سول (از استحکامات باستانی آرنور)

برج آمون سول (از استحکامات باستانی آرنور)

برج آمون سول، نام برجی بود که الندیل در زمان بنیانگذاری پادشاهی آرنور، برای نگهداری از یکی از سه پلان تیر پادشاهی شمالی بنا نمود. این برج بر روی تپه ای بنا شد که به نام آمون سول یا ودرتاپ شناخته می شد و در آن زمان در مرکز مناطق تحت سلطه الندیل در شمال سرزمین میانه قرار داشت. اما پس از تجزیه آرنور، این برج در مناطق مرزی بدون محافظت رها شد و سرانجام هم توسط لشکر مهاجم آنگمار ویران گردید.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...