خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - وارث تینگول (لقبی برای دیور)

وارث تینگول (لقبی برای دیور)

وارث تینگول که ترجمه ای از کلمه سینداری الوخیل است، لقبی است برای دیور پسر برن، که پس از کشته شدن پدربزرگش تینگول مدتی به عنوان فرمانروای دوریات شناخته می شد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...