آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تاروندور اهل گوندور (از پادشاهان گوندور که طولانی ترین دوران سلطنت را داشت)

تاروندور اهل گوندور (از پادشاهان گوندور که طولانی ترین دوران سلطنت را داشت)

تاروندور بیست و هفتمین پادشاه گوندور بود که در سن جوانی، پس از آنکه عمویش شاه تلمنار و همه پسرانش در طاعون بزرگ جان خود را از دست دادند بر تخت سلطنت گوندور نشست. تاروندور شاه نشین را از اوزگیلیات به میناس آنور که بعدها میناس تی ریت نام گرفت منتقل کرد. او به مدت ۱۶۲ سال حکومت کرد و پس از او پسرش حکمران گوندور شد که تبدیل به شاهی جنگجو و قدرتمند شد: شاه تلومهتار اومبارداکیل.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...